یه بشقاب برنامه‌ نویسی با دسر اِرور :)))

a dish of programming with error dessert

a dish of programming with error dessert

من، مریم هاشمی

متولد اردیبهشت 1370

دانشجوی سال سوم مهندسی سخت افزار دانشگاه تهران غرب


حرف خاصی برای گفتن ندارم جز اینکه پذیرای راهنمایی و انتقادات و پیشنهادات هستم :)